Ex interiors

UT Technohal (pitch)

Meer informatie

Project UT Technohal (pitch)
Locatie Hengelo
Opleverdatum 2015
Opdrachtgever UT
Architect Cepezed

De Technohal is een uniek gebouw in het cruciale O&Ogebied en neemt zo een markante plaats in op de UT-campus. Het in de uitvraag voorziene nieuwe programma bestaand uit het College van Bestuur met ondersteunende diensten enerzijds en anderzijds het Design Lab, biedt kansen de prominentie van de hal nog verder te versterken.

De strategie van het team voor de modernisering van de Technohal bestaat zowel in technische als in ruimtelijke en esthetische zin uit het verwijdering van alle ruis, het behoud en zo mogelijk zelfs de versterking van kenmerkende onderdelen als de constructie en het gevelaanzicht en het toevoegen van nieuwe elementen die het gebouw verduurzamen en optimaal bruikbaar maken voor de toekomst. 

Het interieurprogramma van de Technohal kent een grote variëteit aan functies als exposeren, leren en studeren, ontmoeten, overleggen, experimenteren en verschillende vormen van bureau werkzaamheden. Voor een goed functionerende, aangename indeling met een hoge verblijfs- en gebruikswaarde heeft het team het gebouw in lengterichting verdeeld in zones voor rust, ruis en rumoer. Een deel van de puien tussen het atrium en de zijbeuken wordt verwijderd, wat de ruimtelijke en visuele relatie tussen de twee versterkt.

Het atrium van de Technohal  heeft een indrukwekkende ruimtelijkheid met veel daglichttoetreding. Door dit atrium nog verder op te schonen en de trappen te verleggen in de lengte richting krijgt deze een optimale grandeur, waarin de functies optimaal te realiseren zijn.

Vanwege de bouwfysische staat en de wens het bestaande karakteristieke beeld van het gebouw te handhaven stelt het ontwerpteam voor om het gebouw te voorzien van een volglazen tweede huid. Deze voorzetgevel ondervangt de bouwfysische tekortkomingen van de bestaande gevel. De oplossing zorgt bovendien voor een spannend contrast tussen oud en nieuw en brengt letterlijk gelaagdheid in de beleving van het pand aan.

Voor de aanbesteding voor de verbouwing en revitalisering van deTechnohal, een uniek gebouw op de UT-campus, hebben we samengewerkt met Cepezed en IMD. de strategie van dit ontwerpteam is door de jury gewaardeerd met een tweede plek.

 
button