Ex interiors

Gemeente Stichtse Vecht

Meer informatie

Project gemeente Stichtse Vecht
Locatie Maarssen
Opleverdatum 2014
Opdrachtgever gemeente Stichtse Vecht
Oppervlakte 4000

Renovatie Gemeentekantoor Stichtse Vecht

Lineair gebouw

Het voormalige GAK gebouw in Maarssen is een mooi, helder gebouw dat lineair van opzet is. Opvallend zijn de langgerekte gangen. Deze kracht van het gebouw vormt het uitgangspunt voor het ontwerp. De gesloten wanden van de huidige gang worden verwijderd en door het maken van stroken in de vloer worden deze visueel verbreed. Hierdoor ontstaat een heldere plattegrond waarin medewerkers makkelijk hun weg kunnen vinden en waar men zichtbaar voor elkaar en vindbaar is. Tegelijk ontstaat er meer daglicht toetreding en wordt het prachtige uitzicht vergroot.

 

Zonering werkgebieden: rust, ruis, rumoer

Het nieuwe Gemeentekantoor krijgt activiteitengerelateerde, overwegend niet-persoonsgebonden werkplekken met daartussen veel ruimte voor ontmoeting. De plattegronden zijn ingedeeld in gebieden van rust, ruis en rumoer. De centrale trap en de omliggende ruimtes vormen de zone van rumoer. Op deze centrale plek bevinden zich de lockers, de pantry, de kopieerruimte, het ontmoeten, de aanlandplekken en de vergaderruimten. De gangen worden de zones van ruis, hier worden informele overlegplekken en samenwerkplekken gecreëerd. De stilte zones zijn de zones met de standaard werkplekken aan het raam. 

Aan de verbrede middenzone worden doosjes geplaats die ten opzichte van elkaar verspringen. In de ruimte er omheen ontstaat op natuurlijke wijze een diversiteit aan werkgebieden. Ook wordt met deze ingreep een natuurlijke scheiding tussen rust en ruis gecreëerd.

De doosjes waarin zich concentratie werkplekken bevinden, worden ontsloten vanuit de rust-zone en zijn aan de zijde van de “ruis” voorzien van verticalen, houten lamellen die de ruimte voorzien van een bepaalde mate van privacy. De doosjes  ten behoeve van klein overleg worden juist ontsloten vanuit de ruis-zone.

Ontmoeting

De meest imposante ruimte in het voormalig GAK gebouw is de restauratieve ruimte. Wat opvalt is de indrukwekkende hoogte, het daklicht, de smalle kolommen en de trap die je vanzelfsprekend naar de vide begeleidt. Dit wordt het  kloppend hart van de organisatie. Een plek om elkaar te ontmoeten, informeel te overleggen, waar je kan aanlanden en kan genieten van een gezonde lunch. Het comfort van de bestaande restauratieve ruimte wordt versterkt door er een mooie, houten vloer te leggen en de ruimte op kleur te brengen.

Neemt men vanuit de kantine de trap naar de vide, dan kont men uit in een werk lobby. Het is een plek waar met elkaar van gedachte gewisseld kan worden. Aan de vide zijde komen werkplekken met uitzicht over de restauratieve ruimte en de Vecht.

Materiaal- en kleurenplan

De middenzone rondom de trap en in de gangzones worden voorzien van een gietvloer. De restauratieve ruimte krijgt een houten vloer en de wanden en het hergebruikte losse meubilair krijgen op deze plek een frisse, grijs blauwe tint. In de werkzones wordt tapijt gelegd.

De basis van het kleurenplan wordt gevormd door de keuze van dit tapijt. Het wordt speciaal voor dit project ontwikkeld, is opgebouwd uit verschillende kleuren en heeft een verloop in dessin. Het laat zich omschrijven als klassiek modern en sluit daarmee aan op de identiteit van de gemeente Stichtse Vecht. Het tapijt versterkt de zoneringen van de ruimtes en zorgt voor een mooie differentiatie van gebieden.

De basiskleur van het tapijt is grijs en sluit aan op de gietvloer. De kleurtinten van het dessin -blauw en geel- worden voortgezet in de wanden en waar mogelijk aangevuld met accenten in het losse meubilair waardoor er een mooie geïntegreerde sfeer ontstaat. De doosjes waarin zich de concentratie- en overlegplekken bevinden zijn aan de binnenzijde van een warme, heldere kleur voorzien die aansluit bij het tapijt.

Hergebruik bestaand meubilair

Om het interieur een frisse, nieuwe uitstraling te geven is gekozen voor mooie mix van bestaand meubilair en nieuw meubilair. In de werkgebieden worden de bureaustoelen -grijs en bordeaux rood- en de bureaus hergebruikt alsook de grijze archiefkasten. In de restauratieve ruimte worden de huidige caféstoeltjes, en waar mogelijk de bestaande tafels, hergebruikt en op kleur gezet.

 

 

 

 

Na de fusie van enkele jaren geleden was de gemeenste Stichtse Vecht toe aan een passende renovatie van het voormalige GAK gebouw te Maarssen. De lange gangen zijn open gegooid zodat medewerkers makkelijker hun weg vinden en beter zichtbaar zijn voor elkaar. Doordat het daglicht ruimschoots het gebouw in kan stromen verbetert de werkomgeving.

button