Spring naar content

Schiphol richt design board op

11 juli 2016

Design Board Schiphol opgericht

Schiphol heeft meer ruimte nodig om de groei van het aantal passagiers en vliegtuigbewegingen op te kunnen vangen. Daarom staat zij aan de vooravond van veel grote bouwprojecten, zoals een nieuwe pier en terminal, de vernieuwing en uitbreiding van het trein- en busstation, nieuwe parkeergarages en uitbreiding van de voorrijwegen. Deze grote projecten worden integraal aangestuurd vanuit een nieuwe organisatie binnen Schiphol Group, het Capital Programme.

Het is van groot belang hierbij de kwaliteit van de architectuur te borgen. Daarvoor is een Design Board opgericht, die op grond van een te vernieuwen architectuurvisie gaat adviseren over de kwaliteit van deze bouwprojecten aan de directie van Schiphol.

Birgit Otto, COO van Schiphol Group en initiatiefnemer van de Design Board: “De Design Board stelt een globale architectuurvisie vast voor de nieuwe investeringsprojecten in het Capital Programme én Schiphol-breed. Zij zal de afzonderlijke projecten binnen het Capital Programme toetsen aan deze visie. Ik kijk uit naar de samenwerking met de Design Board en zie een toegevoegde waarde in het samenbrengen van architectuur, binnenhuisarchitectuur, planologie en stedenbouw met de luchthavenoperatie. Ook is belangrijk dat de directe relatie met de Welstandscommissie van Haarlemmermeer is geborgd, doordat de voorzitter van de Design Board tevens lid is van deze Welstandscommissie ”.

Samenstelling Design Board

De Design Board bestaat uit de volgende leden:

Liesbeth van der Pol: architectuur en voorzitter
Odette Ex: interieurarchitectuur
Hanne Buis: airport operations
Maurits Schaafsma: planologie
Daphne Bückers: secretaris