Spring naar content

circulariteit

Circulariteit in het interieur is geen toegevoegde laag, het is een grondhouding.

Bij Ex Interiors zijn wij pioniers van het eerste uur voor een circulaire wereld. Wij hebben de afgelopen tien jaar aan mooie circulaire projecten mogen werken. Van TNT in 2011 tot het alom geprezen hoofdkantoor van de Triodos Bank op landgoed de Reehorst in 2020. Het is bijzonder waar te nemen dat er meer bewustzijn ontstaat over het belang van een circulaire maatschappij. We zien bedrijven, instellingen en overheid steeds meer overschakelen naar circulariteit. Maar ook de consumenten kiezen steeds vaker bewust voor duurzame producten. Circulariteit wordt daardoor alledaags.

 

Circulariteit & Tech

Naast een veranderende maatschappelijke ‘mindset’ streven wij bij Ex Interiors naar volledig circulaire interieurs. Dit is een interieur dat ons leefmilieu niet verontreinigt, grondstofvoorraden niet uitput en klimaatneutraal opereert. In een circulaire economie worden materiaalkringlopen gesloten naar het voorbeeld van een ecosysteem. Afval bestaat niet want elke reststroom kan gebruikt worden voor het maken van een nieuw product. Om dit te realiseren dienen we demontabel te ontwerpen en produceren, in te zetten op hergebruik en recycling van materialen en het gebruik van secundaire of hernieuwbare grondstoffen.

Daarnaast vraagt een circulaire economie om systeemdenken. Iedere actor in onze samenleving is met elkaar verbonden, bedrijven, personen en organismen. Binnen dit netwerk heeft elke actie van een speler invloed op een andere speler. Bij elke keuze dient rekening gehouden te worden met korte én lange termijn consequenties, evenals de impact van de hele waardeketen.

 

Circulariteit & Touch

De overgang naar een duurzame samenleving vergt een grondige systeemverandering, zowel van de maatschappij als de mens individueel. Circulariteit is daarin een goede grondhouding, maar belangrijker nog is de stap tot ‘omdenken’. Om anders te gaan kijken en de moed hebben afscheid te nemen van de eeuwige drang naar ‘meer’. Waarbij we de economie zichtbaar maken aan de samenleving in plaats van de samenleving aan de economie.

We transformeren naar een samenleving waarin we ego’s loslaten en holistische samenwerking en kennisdeling stimuleren. Dit leidt tot creatieve vernieuwingen en mooie samenwerkingen waarbij iedereen gefocust, geënthousiasmeerd en uitgedaagd wordt om het beste uit zichzelf te halen. Het gaat om het delen van waarden, geen feiten, en tijd durven nemen in onze zoektocht van welvaart naar welzijn. Maar bovenal staat centraal de noodzaak de biodiversiteit op aarde te herstellen en de overgang naar hernieuwbare energie te omarmen.

 

 

Circulaire projecten Ex Interiors

“Circulariteit gaat over een nieuwe ‘lifestyle’ waarin de mens terug in verbinding geraakt met de natuur.”

 

“High Tech & Human Touch gaan hand in hand”

Hoe gaan we om met het ontwerpen van een circulair interieur?

Behouden

Circulariteit gaat over het ontwerpen van een duurzaam beeld en het besef zo min mogelijk nieuwe (niet circulaire) materialen toe te voegen. Circulariteit kent verschillende vormen, welke zich laten samenvatten in de 10 R’en. We gaan daarbij uit van de oorspronkelijke kwaliteiten van het gebouw en zijn interieurelementen, waarbij het bestaande interieur wordt geïnventariseerd, waar nodig hergebruikt of herschikt, en door het strategisch toevoegen van nieuwe circulaire interieurelementen (volgens de 10R’en) wordt de belevingswaarde op een creatieve en relatief eenvoudige wijze sterk verbeterd.

 

Uitnemen

Overal waar het huidige materiaal niet gehandhaafd kan worden in het gebouw, wordt het uitgaande zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop gehouden. Hergebruik binnen het project heeft de voorkeur, anders hergebruik op andere locatie(s). Demonteren in plaats van slopen, ‘urban mining’.

 

Meetbaar interieur

Bij het ontwerpproces en het inkoopproces in samenwerking met toekomstige uitvoerende partijen worden de keuzes gewogen gemaakt. Materiaal zoveel mogelijk non-virgin, biobased, non-toxic en altijd met een zo hoog mogelijke toekomstwaarde (het ingaande materiaal is bij voorkeur hoogwaardig REmontabel en economisch rendabel her te gebruiken). Natuurlijk allemaal voorzien van een praktisch materialenpaspoort.

Het interieur is meetbaar duurzaam door de tool INSIDE/INSIDE. Hét centrale online platform waar objectief inzichtelijk wordt hoe duurzaam, circulair en gezond een interieur is, ontwikkeld door DGBC, NIBE en Ex Interiors. De tool kan gebruikt worden om keuzes in afwerkingsmaterialen en meubilair met elkaar te vergelijken doordat de tool inzicht geeft in de totale schaduwkosten. Bouwkundige ingrepen worden inzichtelijk gemaakt met de Building Circularity Index (BCI©, verantwoorde herkomst, toekomstscenario en de losmaakbaarheid) en MPG (schaduwkosten). Daarmee realiseren we een gezonde en inspirerende werkomgeving. De gebruikers in het gebouw zijn immers het grootste kapitaal!

De 10 R'en van circulariteit

Rethink

Heroverweging, omdenken

Redesign

Herontwerpen, voor een langere levensduur, betere modulariteit of duurzamere materialen

Reduce

Verminderen, verbruik grondstoffen reduceren

Reuse

Volwaardig hergebruik van bestaande producten

Repair

Onderhoud en reparatie van bestaande producten

Refurbish

Renoveren of opknappen van bestaande producten, onderdelen vervangen

Remanufacture

Nieuwe producten maken van oude producten of onderdelen hiervan

Repurpose

Bestaande producten hergebruiken met een ander doel

Recycle

Verwerking en hergebruik van materialen

Recover

Herwinning, energieterugwinning uit materialen

INSIDE/INSIDE

INSIDE/INSIDE is hét onafhankelijke interieurplatform ontwikkeld door Dutch Green Building Council (DGBC), NIBE en Ex Interiors. Het is een online platform waar objectief inzichtelijk wordt hoe duurzaam, circulair en gezond een interieur is.

Gebruikers zoals interieurarchitecten, facilitair medewerkers, ontwikkelaars en consumenten selecteren interieurproducten en materialen. Vervolgens kunnen zij detailinformatie lezen én betrouwbare data over de milieu- en gezondheidsimpact inzien en vergelijken.

De gebruiker selecteert de aantallen of m2 producten en materialen en voegt dit toe aan de projectberekening. Vervolgens kan er worden “afgerekend” op milieu impact. In één overzicht is te zien welke impact het interieur heeft en door welke onderdelen dit wordt beïnvloed.

Gebruikers besparen hiermee tijd en geld, omdat het verzamelen van informatie een stuk eenvoudiger wordt. Daarnaast hebben zij toegang tot betrouwbare informatie die onafhankelijk getoetst is. De output van het platform kan onder andere worden gebruikt in aanbestedingen en voor certificeringen.

N’EXT, THE POWER OF COLLABORATION

Lezingen en Events

WHAT IS N ‘EXT

N’EXT werd geboren vanuit het besef dat alles in samenhang met elkaar is verbonden en het verlangen naar een nieuw collectief bewustzijn. Het is een samenwerking tussen ‘creatieve design activisten’ die binnen het grotere geheel op zoek zijn naar antwoorden voor een nieuwe vorm van leefstijl in een verandering van tijdperk.

N’EXT probeert met dit initiatief een stapje richting de ‘nieuwe’ toekomst te maken waarin we verschuiven van het individu, het ego, de gevestigde orde naar een samen, een bewustzijn van ‘liefdevolle belangeloosheid’, een welzijn voor natuur en mens in balans met zichzelf en elkaar.

In de natuur is diversiteit de beste voorspeller van veerkracht op lange termijn in een ecosysteem.

Net als in een bos bieden individuen met een verschillende achtergrond een groot bereik aan perspectieven en vaardigheden. Deze onderlinge verscheidenheid kan leiden tot uitzonderlijke innovaties, ontwerp- en denkkracht.

N’EXT is een initiatief dat ontstond toen Odette Ex (owner Ex Interiors) zich realiseerde dat ze volop aan het samenwerken was met toonaangevende Nederlandse fabrikanten & ontwerpers voor de ontwikkeling van verschillende uiteenlopende producten. Een samenwerking tussen Ex Interiors, Lensvelt, Het Groenlab, Hieselaar, ROFA/MODUPLUS, Verwol, Schadenberg groep, I-did,
Blooming Business en Restaurant Huis de Wiers.

 

N’EXT EVENT

N’EXT EVENT is de uitkomst van producten en gedachten. Een creatief event waarin de initiatiefnemers hun gezamenlijke producten, kennis, kunde en netwerk delen. Vanuit elke discipline en verschillende invalshoeken wordt drie dagen lang de ‘FUTURE” belicht; onderverdeeld in drie pijlers: ‘CULTURE’, ‘NATURE’ en ‘NURTURE ’. Iedere dag zijn er een sprekers uitgenodigd die ons inspireren en ons voeden in deze onderwerpen. Hoe gaan we bouwen, wonen, eten en leven in balans met de natuur en onszelf?

De bijzondere samenwerkingen hebben geleid tot een bron van synergie, met als kers op de taart prachtige N’EXT producten.

 

N’EXT PRODUCTS

N’EXT PRODUCTS is het resultaat van de samenwerking waarin modulariteit, flexibiliteit en circulair design vanzelfsprekende uitganspunten zijn. Hiermee probeert N’EXT een aanzet te geven aan een nieuwe manier van ontwerpen, waarbij de combinatie tussen van mannelijke en vrouwelijke energie meer in evenwicht is.

De meerderheid van de wereldbevolking vult zijn werkdagen steeds flexibeler en meer hybride in. Hierin lijken we op zoek te zijn naar een nieuwe balans in ons dagelijks leven waarin natuur, welzijn en gemeenschapsgevoel als kernwaardes steeds belangrijker worden.

N’EXT EVENT laat een ambiance zien waarin een zevental N’EXT producten zullen worden gepresenteerd die onlosmakelijk met de natuur verbonden zijn .

1.     FL’Ex-BOX: een uniek co-working & co-living concept dat zich richt op welzijn, sociale interactie in verbinding met de natuur. Designed by Odette / Ex Interiors by Verwol en Schadenberg Groep

2.     GroenKAS-T: een modulair, flexibel plantenkast-systeem vol natuur dat een positieve effect heeft op onze gezondheid en welzijn. Designed by Odette / Ex Interiors en Het Groenlab by Lensvelt

3.     Plan-T-BOX: Plantenpakketten in een box; beplanting die kan worden geleverd in drie voorgeselecteerde kleurstellingen in formaten S,M, L, en XL Designed by het Groenlab en Odette / Ex Interiors

4.     Plan-T-AS: een multifunctionele, circulaire design tas voor uw kamerplanten en meer. Dsigned by Odette / Ex Interiors by I-DID

5.     MODUPLUS: een comfortabel, modulair zitsysteem, gericht op een lange levensduur door hergebruik. By Rofa, art director Odette / Ex Interiors

6.     DESSO & EX NATURE: deze unieke tapijten collectie vindt zijn inspiratie in pure doorleefde        materialen en structuren uit de natuur. Designed by Ex Interiors by Tarkett

7.     N’EXT FLOWERS: N’EXT EVENT zal volop groeien en bloeien. In de tuin, borders, kasten en op de daken zal de natuur je aanraken met haar schoonheid. Alles samengesteld en ontworpen vanuit gevoel en verlangen; zichtbaar, tastbaar en voelbaar. Designed by Blooming Business, het Groenlab, Odette / Ex Interiors

 

Kijk hier naar de video van het n'ext event
Meer informatie vindt u op de website www.n-ext.nl.
Banner verticaal - 1 laag