Spring naar content

Symposium Zorgen voor Morgen – Lezing Odette Ex

19 februari 2024

Odette Ex hield een lezing op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft tijdens het lustrum symposium Zorgen voor Morgen van de studentenvereniging Stylos.

Tijdens deze avond werden er door de panelleden – Liesbeth van der Pol, Paul Chan, Lyongo Juliana, Martijn Verhagen, Floris Alkemade en Odette Ex – diverse lezingen en break-out sessies gehouden over de maatschappelijke thema’s klimaatverandering, sociale gelijkheid en eenzaamheid.

Odette sprak over de uitdagingen waar wij voor staan met betrekking tot klimaatverandering en duurzaamheid. Aan de hand van diverse inzichten en voorbeelden liet zij zien hoe architecten hier mee om kunnen gaan en hoe wij van bouwkunst via bouwkunde naar een circulaire participatie architectuur kunnen evolueren.

Bedankt voor deze inspirerende avond en uitnodiging D.B.S.G. Stylos!