Spring naar content

De Jong Duke

Vervolg tekst

 

Deze lijn willen we in het interieur graag doorzetten: een heldere vormentaal; meer zeggen met minder. Eenvoud in de vormgeving, maar met ‘rijke’ materialen en een zorgvuldige afwerking. Naast een goede organisatie van de plattegrond met de juiste werkplekken vinden wij het belangrijk dat uw medewerkers in een vrije, comfortabele omgeving werken. De aankleding, sfeer en uitstraling van de werkomgeving speelt daarin een grote rol. Deze laag werkt namelijk vooral door op het menselijk welbevinden. Wij noemen dit de juiste combinatie tussen high tech & human touch.

In projecten zijn wij altijd op zoek naar verbinding. In deze opgave zoeken wij de verbin­ding tussen uw medewerkers onderling, tussen de werkvloer en het kantoor en tussen de gebruikers en de gasten. Wij zien dit voor ons door een route te introduceren die start bij de ontvangst en via de productiehal naar het restaurant loopt. De route willen we benadrukken door het materiaalgebruik. Hierbij zijn we uitgegaan van de associatie met koffie: bruin, warm en comfortabel. Een houten wand, zichtbaar door het hele gebouw, die alles met elkaar verbindt: binnen met buiten, de montagehal met het kantoor, en boven met beneden.

Wij zien de route die door het gebouw loopt als een verbindend element voor het gehele interieur. Een etalage voor het bedrijf waar de trots en traditie van De Jong Duke getoond kan worden. De route legt letterlijk een verbinding te leggen tussen de productiehal en het kantoor, de denkers en de doeners die samen het bedrijf maken. Op deze manier kan de uitwisseling van kennis worden bevorderd, en kan ook het bedrijf in de volle breedte worden getoond aan bezoekers. Het bedrijfsrestaurant zien wij als een kennis- en samenwerkcafé dat gedurende de hele dag in gebruik is om te werken, (informeel) te overleggen, rond het middaguur te lunchen en gasten te ontvangen. Dit om de ontmoeting en kennisdeling binnen én buiten de or­ganisatie te bevorderen.