Spring naar content

Masterplan Park 7
Brussel

‘De kantooromgeving van de toekomst zal een mengeling zijn van werkplekken, sociale ruimtes, studio’s en publieke ruimtes: een hybride omgeving.’

Immogra heeft Ex Interiors gevraagd een ambitiedocument te ontwikkelen voor de Park 7 campus. Een full-service campus gelegen op de as tussen Brussel Airport en Brussel centrum. Het park combineert op een innovatieve wijze duurzame ontwerpen, een optimaal ecologische aanpak met een grensverleggende blik op zakendoen.

De campus is als het ware van binnen naar buiten ontworpen. Hiermee is de focus verlegd naar de mens en zijn werkomgeving in plaats van te starten met de architectuur.  Centraal staat het menselijk welzijn en elkaar ondersteunen voor nu en in de toekomst. Samen van de wereld een slimmere, betere en duurzamere omgeving maken. Park 7 gelooft in levenslang leren, in het delen van kennis. Daarom is Park 7 gericht op het verbinden en faciliteren van mensen om te excelleren, zowel als individu of als professional.

Vanuit dit perspectief is het ontwerpteam samen gaan ontwerpen. Een integraal ontwerpproces waarbij is onderzocht hoe je de ambitie om een ‘nieuwe campus’ te bouwen zo kan ontwikkelen dat  deze naadloos aansluit op de behoeftes van de hedendaagse ‘moderne mens’. Uiteindelijk zijn deze uitgangspunten getransformeerd tot duidelijke randvoorwaarden voor de architectuur.

OpdrachtgeverImmogra
Locatie Machelen / Zaventem, Brussel
Opleverdatum2019
Oppervlakteca. 117.000 m2BVO
AardMasterplan
Functiekantoren, hospitality (hotel, restaurant), park, sportfaciliteiten, parkeergarage
I.s.m.Ex Interiors, Immogra, JDdV Architecten, AvantGarden