Spring naar content

Jakoba Mulderhuis: Onderwijstheater van de toekomst

Vervolg tekst

Het Jakoba Mulderhuis (JMH) is het slotstuk van de Amstelcampus en is het meest toekomstbestendige en duurzame onderwijsgebouw van de HvA. Het JMH biedt plaats aan zo’n 7.000 studenten van de faculteit Techniek en omvat 25.000 m2 aan onderwijsprogramma.

Flexibel maakt toekomstbestendig
Met dat idee hebben oud HvA bouwkunde studenten Marc Koehler (Marc Koehler Architects) en Nanne de Ru (Powerhouse Company) het onderwijs gebouw ontworpen. Het resultaat is een duurzaam, flexibel onderwijsgebouw met een open karakter, state of the art voorzieningen en volledig toegespitst op de rijke leeromgeving. Hier komen onderwijs, onderzoek, beroepspraktijk en buurt samen. Door de open structuur is iedere verdieping in het gebouw flexibel indeelbaar.

Atrium als verbinder
Alle verdiepingen van de laagbouw hebben open terrassen, waar studenten aan hun projecten kunnen werken. Deze komen uit op het imposant atrium dat zorgt voor een open karakter met veel natuurlijk daglicht. Deze terrassen dienen als gestapelde podia waar de studenten van verschillende kennisgebieden elkaar ontmoeten. Een plek die zorgt voor creativiteit en waar mensen graag samenkomen en hun werk tonen en kennis delen. Zo is direct zichtbaar wat techniek te bieden heeft en waar onderwijs, onderzoek en samenleving elkaar – letterlijk en figuurlijk – makkelijk vinden.
Cross-over stimuleren in een open, creatieve omgeving, daar gaat om in het Jakoba Mulderhuis. Projectruimtes worden gefaciliteerd in de vorm van studio’s waar alle noodzakelijke methodiek, expertise, machines en kennis aanwezig is. Deze negen studio’s, zoals bijvoorbeeld voor sensortechniek, BIM & virtual reality of energietransitie, zijn verspreid door het hele gebouw. Op deze manier ontstaan verrassende innovaties, waarmee de HvA kan bijdragen aan de oplossing van vraagstukken van de toekomst.

Grenzeloos ontmoeten en inspireren
Het gebouw is toegespitst op een onderwijsvisie waarbij er meer projectmatig wordt gewerkt, er minder hoorcolleges zijn en studenten werken in communities. In de laagbouw, die bestaat uit labs en mixed zones, werkt de Community of Practicioners van derde en vierdejaars studenten. In de hoogbouw, met voornamelijk leslokalen, is plaats voor de Community of Learners met eerstejaars en tweedejaars studenten. De ambitie om verschillende disciplines bij elkaar te brengen, samen te laten werken en elkaar te inspireren hebben Ex Interiors en Studio Groen+Schild vertaald in een interieurontwerp. Dit interieurontwerp is ontstaan vanuit de behoefte naar een vernieuwend onderwijsconcept waar synergie, samenwerking, zelfstudie en innovatie worden gestimuleerd. Samen met de grondlegger en visionair van het huidige gedachtengoed Gerard van Haarlem – in memoriam – is er een open community building ontstaan met verbinding naar de stad. Door open ateliers, flexibele interieurelementen en een eenduidig kleurenpakket op de verdiepingen van grijs, zwart en felle kleuraccenten, is er een connectie ontstaan tussen ‘tech & touch’.

‘Blended learning’
Door de flexibele opzet met grote overspanningen tussen de kolommen, verplaatsbare binnenwanden en slimme installaties kan het interieur eenvoudig worden aangepast aan veranderende opvattingen over studeren en lesgeven. Docenten kunnen ruimtes ‘customizen’ met een mix aan leervormen en ruimtelijke opstellingen, zoals groepswerk aan tafeleilanden, leslokalen, labs, concentratieplekken en ontmoetingsplekken; het zogenaamde ‘blended learning’.

 

Quotes

Odette Ex, creatief directeur| ontwerper Ex Interiors
“Het Jakoba Mulderhuis is een creatieve broedplaats voor kennisdeling. In dit community gebouw wordt toekomstgericht onderwijs gegeven, waar samenwerken en toevallige ontmoetingen als vanzelf zullen plaatsvinden. Dit draagt bij aan ieders individuele groei en bloei.”

Hanneke Reuling, vicevoorzitter College van Bestuur HvA
“Ik ben ongelooflijk trots op het pand dat aan de kop van onze Amstelcampus prijkt. Het is naast dat het een prachtig pand is, ook duurzaam, toekomstbestendig en zichtbaar. Maar bovenal is het een geweldige en uitnodigende leeromgeving voor onze studenten en onderzoekers om samen te werken aan oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken, midden in het hart van onze stad en metropoolregio.”

Gerard Kuiper, directeur onderwijs, HvA Faculteit Techniek
“De ontschotting van traditioneel georganiseerde verdiepingen in een klassiek onderwijsgebouw is in ons hoofd al ingezet, maar krijgt nu echt z’n uitwerking in het nieuwe gebouw. Het Jakoba Mulderhuis speelt een belangrijke rol om deze ambities te faciliteren en wordt de spil in de verdere ontwikkeling van het onderwijs van de HvA.”

Hans Wichers Schreur, directeur vastgoed & huisvestingsbeleid HvA
“Het Jakoba Mulderhuis sluit met de open structuur naadloos aan op onze visie ‘Creating Tomorrow’. Het gebouw is uitnodigend, flexibel te gebruiken én biedt ruimte voor diverse activiteiten en leervormen. Met elkaar, maar ook met onze partners in en om de stad.”