Spring naar content

Park 7: de campus waar mens en milieu centraal staan

Vervolg tekst

Bij het ontwerpen van de campus staat de mens centraal. Er is nagedacht over hoe je het beste, zo optimaal mogelijk op de campus zou kunnen werken en je er het meest ‘thuis’ kunt voelen. Doordat de grenzen tussen werk en vrije tijd vervagen, dienen werkplekken zowel functioneel als uitnodigend te zijn. De campus krijgt daarmee een meer fluïde taak en vraagt om diversiteit en flexibiliteit. Wat campus, gebouw, diensten en gedeelde faciliteiten betreft, is overal voor de huurder/gebruiker aan gedacht, zodat zij zich kunnen focussen op waar zij goed in zijn. Door alle high-end faciliteiten kan er altijd en overal zonder problemen gewerkt worden en biedt het een 24 uursservice. Gebouwen zullen ontwikkeld, gebouwd en ingericht worden om interactie en inspiratie te faciliteren. Niet alleen de functie van de gebouwen, maar ook de architectuur draagt hieraan bij. Park 7 is een geoptimaliseerde werkomgeving waarbij het gaat over verbinding tussen binnen en buiten, tussen organisatie en natuur, tussen hoofd en hart.

Drie zones
Park 7 kent drie zones. Rustige zones voor kantoren en gebieden om geconcentreerd te werken: ‘private’. Bruisende zones ‘privileged’ waar vergaderen en overleggen optimaal tot zijn recht komt en zones waar het enthousiasme van de ontmoeting toeneemt: rumoer ‘public’. In het plan is er naar gestreefd om de verschillende zones te onderscheiden zonder het gebruik van harde overgangen of afscheidingen. Er is gezocht naar elementen die zowel overgangen kunnen markeren als verbindingen kunnen leggen, zoals water, voetpaden, groenstroken, hagen, lobby’s en de ruggengraat. Hierdoor is een samenhangend netwerk ontstaan van privé (werk)plekken, gemeenschappelijke ruimtes en groene hoven.

Groen karakter
Een uniek element van Park 7 is het centrale park dat door zijn bijzondere kenmerken in alle seizoenen een aantrekkelijke verblijfsplek voor de bezoekers vormt. De zuurstofbron voor alle medewerkers en gebruikers. Park 7 wil vooral het verschil maken op het gebied van duurzaamheid én werknemerswelzijn. Water speelt een belangrijke rol in het ontwerp. Ten eerste vanwege de hoge verblijfskwaliteit van plekken rond het water. In en om de centrale waterpartij ontstaat een diversiteit aan ontmoetings- en ontspanningsplekken, elk met uitzicht op het water wat ook de biodiversiteit van deze campus verhoogt. Daarnaast werkt de waterpartij, in het kader van de waterhuishouding van het terrein, als een stormbekken en vertragend element bij de afvoer van het overbodige regenwater. Overvloedig regenwater kan worden gebufferd en in drogere tijden worden ingezet om groenzones en plantvakken te bevloeien.

“De kantooromgeving van de toekomst zal een mengeling zijn van werkplekken, studio’s, sociale- en publieke ruimtes: een hybride werkomgeving gebed in een natuurlijk landschap.”
Odette Ex

Familie van gebouwen   
De diverse uitgangspunten van het plan zijn in het masterplan getransformeerd tot duidelijke randvoorwaarden voor de architectuur. Zo zijn er bouwstenen bedacht om de indeling per gebouw vorm te geven en om de gebouwen voldoende onderlinge samenhang mee te geven zijn er bindende gevelprincipes vormgegeven

De beeldkwaliteit uitgangspunten hebben als doel de identiteit en branding van de campus verder te versterken. De regels voor de gebouwen richten zich op het creëren van een sterk ensemble van gebouwen, die rust, stijl en eigentijdse elegantie uitstralen. Het resultaat is dat de gebouwen in het parklandschap lijken te staan, waardoor interieur en exterieur van het cluster met elkaar verbonden zijn en zich als één geheel tonen. Zo verrijst er als het ware een grote familie van gebouwen. Park 7 is een state-of-the-art campus waarvan de innovatieve architectuur het optimale kader creëert voor werken op (inter)nationaal niveau.

Gebouw 2: Onyx
Onlangs is het tweede gebouw, genaamd Onyx, opgeleverd. Het gebouw is ontworpen door Ex Interiors in samenwerking met JDdV Architecten en is technisch uitgewerkt door Jaspers-Eyers Architects uit België.

Het Onyx gebouw kenmerkt zich door het indrukwekkende atrium als verbindend element. In de lobby wordt de royale en imposante hoogte benadrukt. De open ruimte zorgt voor daglicht tot diep in het gebouw en fungeert als een plek voor sociale interactie. Een dynamisch kloppend ‘hart’ van het gebouw.

De wadi voor de gebouwenzone, waar ook Onyx deel van uitmaakt, is al grotendeels aangelegd. Met aan de ene zijde een grote trap en terrassen om te ontspannen en aan de andere zijde de groene long. Gezien de realisatie van Park 7 een lange periode in beslag neemt is er ook aandacht voor de tijdelijke situatie van de buitenruimte. Er wordt zoveel mogelijk water en planten aangelegd zodat de gebruikers vanaf het begin kunnen genieten van een aangename werk- en verblijfsplek.

Duurzaamheid
Op het vlak van duurzaamheid voldoen de gerealiseerde gebouwen aan de hoogste eisen, met een BREEAM Excellent- en WELL Gold-certificaat. Er is hoog ingezet op energie-efficiëntie door middel van maximaal daglicht en transparantie in combinatie met dubbele beglazing. Met warmtepompen, energie-efficiënte verlichting door detectie en daglicht regulering, en de opvang van regenwater wordt er naar een zo energie-neutraal mogelijk resultaat gestreefd. Park 7 heeft zich verbonden aan de ESG rating. Deze richt zich op de totale duurzaamheid, zowel in milieu (environment), op sociaal vlak (social) en op bestuursniveau (governance).