Spring naar content

Manifest Odette Ex voor De Architect

16 december 2020

Manifest Odette Ex voor De Architect

Architecten over klimaat en ongelijkheid

Klimaat en sociale ongelijkheid behoren tot de grote vraagstukken van deze tijd. De opwarming van de aarde, de demografische groei en de uitdijende verstedelijking vormen uitzonderlijke uitdagingen. In Manifest bundelen ontwerpers hun visie op deze kwesties. Ze laten zien hoe je vakmatig en professioneel een antwoord kunt geven op nieuwe uitdagingen.

Lees hier het manifest van Odette Ex: Manifest_Odette Ex

 

Vijftig jaar vooruit
Manifest zet de viering van het vijftigjarig bestaan van de Architect kracht bij. Dit jubileum leek de redactie een mooi moment niet alleen om terug te kijken, maar ook om vijftig jaar vooruit te kijken. Ze doet dit met architecten die het belang en de betekenis hiervan onderkennen.

Passende schaal
Klimaatverandering en ongelijkheid zijn grote en betrekkelijk ongrijpbare fenomenen. Binnen de architectuur bestaat echter de mogelijkheid om ze met de instrumenten van het ontwerp op een passende schaal aan te gaan. Manifest biedt openingen naar de toekomst en laat zien dat dingen wel degelijk anders kunnen zijn. Ook biedt ze de mogelijkheid het narratief over klimaat en ongelijkheid opnieuw te laden.